Pieejamības rīki

63865316, lana.paulauska-uzule@saldus.lv

Blīdenes pamatskola

Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Vārda dienu šodien svin: Marlēna, Ilvija, Ziedone

 

IMG-20190226-WA0002
IMG-20190226-WA0002
21.februārī Blīdenes pamatskolas 1.-4.klašu skolēni  projekta ”Latvijas skolas somas “ ietvaros devās uz Liepājas Lielo Dzintaru, kur apmeklēja izrādi “ Vilkam Tāda dvēselīt’”.

     “Turneju pa Latviju uzsākusi muzikālā izrāde bērniem “Vilkam tāda dvēselīt’”, kas balstīta pērn rudenī izdotā albuma materiālā, kas savukārt radīts 2018. gada jūlijā notikušajiem bērnu vokālo ansambļu koncertiem Dailes teātrī un  Vispārējo latviešu Dziesmu un 

Deju svētku programmas ietvaros.”

Lasīt tālāk...

Blīdenes pamatskolas nolikums

Blīdenes pamatskolas pašvērtējums

Blīdenes pamatskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

Kārtības noteikumi skolēniem

Saldus novada sākumskolas posma skolēnu pētnieciskās darbības organizēšanas un vērtēšanas kārtība

Blīdenes pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādis

Klases audzinātāju pienākumi un tiesības

Stundas vērošanas lapa

Karjeras izglītība

Blīdenes pamatskolas audzināšanas darba programma

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība, kādā Blīdenes pamatskola organizēs darbu 2020./2021. mācību gadā

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Pašvertējuma aktualizešana

Par epidemoloģijas drošības prasību piemērošanu

Blīdenes pamatskolas bibliotēkas reglaments

Blīdenes pamatskolas reglaments Skolēnu sasniegumu koks

Blīdenes pamatskolas skolēnu kavējumu uzskaites un novēršanas kārtība

Darba kārtības noteikumi

Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziskā vai emocionālā vardarbība pret izglītojamo

Kārtība, kādā Blīdenes pamatskola organizē darbu 2021.2022.m.g.,istenojot piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Metodiskās komisijas darbības reglaments

Pedagoģiskās padomes reglaments

Skolas padomes reglaments

Skolēnu pašpārvaldes darbības kārtība

Blīdenes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Dokumentu aprites organizācija un arhīva pārvaldības kārtība Blīdenes pamatskolā

 

 

Tveršana
Tveršana
Tradicionāli Blīdenes pamatskolā janvāra mēnesī tiek atzīmēts Barikāžu laiks. 18. janvārī visa skolas saime pulcējās pie ugunskura, kuru bija izveidojuši 8.kalses skolēni, savukārt 9.kalses skolēni visiem sniedza informatīvu izklāstu, par to, kādi notikumi risinājušies Barikāžu laikā.

Lasīt tālāk...

birthday-8
birthday-8

Mēs piedāvājam:

Izglītības Programmas: Pamatizglītības programma Izglītības programmas kods: 21011111, Pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem Izglītības programmas kods: 21015811, Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem Izglītības programmas kods: 21015611, Transporta nodrošinājumu Brocēnu novadā, tuvākā apkaimē Plašu interešu izglītības pulciņu klāstu.

banner
banner
  Jaunais mācību gads Blīdenes pamatskolā iesācies ar jaunu projektu. Ir apstiprināts ERASMUS+KA2 stratēģiskais partnerības projekts, kur mūsu skola ir viena no partnervalstīm. Projekta nosaukums “Slowing down – a new face of European education’’, apvienojis sešas līdzīgi domājošas skolas no Polijas, Turcijas, Grieķijas, Latvijas, Portugāles un Itālijas. Projekta laikā skolotāji un skolēni centīsies iegūt atziņas kā mazināt stresu skolā, apgūs jaunas neformālās mācīšanas metodes, apgūs jaunumus tehnoloģiju jomā,

Lasīt tālāk...

IMG_3629
IMG_3629
  Novembris Latvijai ir īpašs mēnesis! Tas īpašs ir tāpēc, ka mūsu dzimtenē atceras un godina tos, kuri cīnījās un aizstāvēja mūsu mīļās Latvijas brīvību un neatkarību. Arī mēs, kopā ar Blīdenes ļaudīm – draugiem un radiem devāmies Lāpu gājienā! Bija patīkami būt kopā ar savu ģimeni ! Par godu Latvijas 100- gadei mūsu skolā bija koncerts, kur katra klase dāvināja savu priekšnesumu. Šajā dienā arī pārbaudījām, vai visu zinām par Latviju. Savas zināšanas varējām apliecināt erudīcijas konkursā. Pēc erudīcijas konkursa mūs visus gaidīja pārsteigums – svētku

Lasīt tālāk...

labiedarbi
labiedarbi
  No 15.oktobra līdz 21.oktobrim arī Blīdenes pamatskolas skolēni un skolotāji atbalstīja “Labo darbu nedēļu”, kas veltīta Latvijas valsts simtgadei. Arī 3.klase čakli un ar entuziasmu piedalījās dažādu darbu veikšanā. Grābām lapas pie skolas, tā uzpošot skolas apkārtni. Palīdzējām sakopt teritoriju pie baznīcas drupām, lai izskatās glīti un ikvienam ir patīkami tur iegriezties.7.klases labais darbs tika veikts Blīdenes evaņģēliski luteriskās draudzes teritorijā. Zinot, ka 29.oktobrī draudzē notiks ikgadējais sadraudzības pasākums,

Lasīt tālāk...

veselsedis
veselsedis
  Sadarbībā ar Blīdenes evaņģēliski luterisko draudzi, Blīdenes pamatskolā no 15.-19.oktobrim risinājās zibakcija “Vesels –ēdis!” Akcijas ietvaros skolēni, katru dienu saņēma vitamīnu devu – medus stienīti, kas tik ļoti ir nepieciešama, tuvojoties ziemai. Skolēniem par medus labajām īpašībām stāstīja Agnese Vainovska, skaidrojot kādu medu jāēd pirms eksāmeniem, un kāds labāk lietojams slimošanas laikā. Skolēni veidoja radošo darbu izstādi par tēmu “Medus”. Akcijas noslēguma dienā, skolēniem bija iespēja

Lasīt tālāk...

IMG_3320
IMG_3320
 12.oktobrī Blīdenes pamatskolā viesojās uzņēmēji, katru klasi apmeklēja kāds no vietējiem uzņēmējiem. 1.klasi apciemoja Blīdenes pamatskolas absolvents, pagasta uzņēmējs Māris Davidāns. Viņš ar aizrautību izstāstīja par savu darbiņu, ko dara ar prieku un no sirds. Savu stāstījumu viņš papildināja ar foto puzlēm un radošu darbošanos. Visi kopā uzcēla sētu savai sapņu mājai, kā arī secināja, ka žogi ir ļoti noderīgi un pat moderni. Pie otrās klases viesojās Alises tētis Ainārs Tiļļa. Kopā ar viņu bērni apskatīja kokus skolas apkaimē, mācījās mērīt to augstumu,

Lasīt tālāk...

erasmus
erasmus
  Kad skolēni bija devušies vasaras brīvdienās un izlaiduma balles jau izskanējušas, Blīdenes pamatskolas skolotājas Daiga Plaude, Marita Bašlika un Erasmus+ projekta koordinatore Lana Paulauska – Uzule devās uz Slovēniju, Novo Mesto, lai pārstāvētu Latviju projekta noslēguma pasākumā. Šajā laikā tika izsvērti projekta ieguldījumi, pozitīvās lietas un izaicinājumi, kuri bija jāpārvar. Ikviena dalībvalsts – Latvija, Polija, Slovēnija, Rumānija, Turcija un Itālija bija vienisprātis,

Lasīt tālāk...

AUTOBUSA LAIKI

 

3213

moduli stundu laiki

moduli e klase

Uzdevumi hrizontal