Pieejamības rīki

63865316, lana.paulauska-uzule@saldus.lv

Blīdenes pamatskola

Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Vārda dienu šodien svin:

 

september 5 2016 arcadia football field 6 00 pm

20.janvāra pēcpusdiena latviešu valodas kabinetā pulcējās tie skolēni, kuri var ne tikai labi mācīties, bet arī prot saprotami, izjusti norunāt kādu literāru darbu. Skolā notika runas konkurss “Mana valodiņa”, kuri bija savus darbus- dzejoli vai prozas fragmentu- vislabāk norunājuši savā klasē.

 Visi bija centušies, bija arī uztraukums gan par to, lai neaizmirstu tekstu, gan arī par to, lai pārējie saprastu, ko viņi vēlas pateikt, kā paši izpratuši savu tekstu. Katrs vēlējās saņemt ceļazīmi uz novada konkursu. Citiem varbūt paveicās mazāk, taču centās visi. Šoreiz skolas godu novada konkursā pārstāvēs Jūlija Niedra, Renāte Šampiņa un Elīna Kaļinka.

 Turēsim īkšķus par visiem!

fsffdsfsfsafdsada

17. aprīlī plkst. 16 30 aicina uz min

Blīdenes pamatskola min

Makalatūras vākšana

Chester

birthday

17. aprīlī plkst. 16 30 aicina uz min

pēdējais zvans

sniega diena
sniega diena
Februāris  Blīdenes pamatskolā bija pasākumiem un notikumiem bagāts. Sniegainās februāra dienas tā vien vilināja doties laukā ( garajos starpbrīžos to arī izmantojām), tomēr skolēniem bija ļoti daudz darāmā. Šajā mēnesī skolā norisinājās Projektu dienas – 4.02.,12.02.,22.02.,27.02. “Domā, dari, radi!”, kuru ietvaros skolēni darbojās un radīja dažādus interesantus projektus – “Runājošās skolas kāpnes”, “Spēles rīta sarunām” utt. Sākumskolas skolēni kopā ar klases audzinātājām  - Ivetu Muhitdinovu., Regīnu Deaku, Guntu Reisu un topošo skolotāju Annu Graubu ieskandināja Meteņus, ar troksni un savām pašdarinātajām maskām patiesi aizbaidot ļaunos garus un sasaucot pavasari. Paldies, skolotājai Annai Graubai par ideju!

Lasīt tālāk...

AUTOBUSA LAIKI

 

3213

moduli stundu laiki

moduli e klase

Uzdevumi hrizontal