Pieejamības rīki

Blīdenes pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Rauls, Rodrigo

 

eka maza   Blīdenes pamatskola ir skola ar savu vēsturi un drošu skatu nākotnē, skola ar pieredzi un vēlēšanos izzināt jauno, un savā darbībā tā balstās humānās pedagoģijas teorijā, praksē un pieredzē.
Humānā pedagoģija ir sadarbības pedagoģija. Atšķirīgākā iezīme ir – bērns ir domubiedrs sevis paša audzināšanā, izglītošanā, veidošanā, līdztiesīgs pedagoģiskā procesa dalībnieks, atbildīgs par šo procesu un tā rezultātu, sadarbojas ar skolotāju, kas savukārt kļūst par bērna vecāko biedru, palīgu un atbalstu.
Skola, kuru par savu saukt izvēlas skolēni un skolotāji. Šajā mācību gadā mācās 93 skolēni un strādā 18 skolotāji. Tiek realizētas trīs izglītības programmas:

Pamatizglītības programma
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Skola ir nozīmīga ar dalību Erasmus + projektos.

 

                Administrācijas pieņemšanas laiki

    Vārd, uzvārds  Amats Diena Laiks
 Lana Paulauska- Uzule Direktore

pirmdiena

trešdiena

piektdiena

12:00- 17:00

8:00-12:00

11.00-14.00

 Ruta Muhitdinova

direktora vietniece

izglītības jomā

 otrdiena

ceturtdiena

piektdiena

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-14:00

 

       

           PAGARINĀTĀS DIENAS GRUPA2022./2023.m.g.

                            1.,4.,5.klase(1.grupa)

Diena

Laiks

Telpa

Skolotājs

Pirmdiena

13.05-16.00

1., 6.klase

RebekaGrante

Otrdiena

13.05-16.00

1., 6.klase

Gunta Reisa

Trešdiena

13.05-16.00

4.,5.klase

Jānis Priede

Ceturtdiena

13.05-16.00

4.,5.klase

Liena Livandovska

 

           PAGARINĀTĀS DIENAS GRUPA2022./2023.m.g.

                                     2.,3.klase(2.grupa)

Diena

Laiks

Telpa

Skolotājs

Pirmdiena

13.05-16.00

3., 7.klase

Regīna Deaka

Otrdiena

13.05-16.00

2., 4.klase

Iveta Muhitdinova

Trešdiena

13.05-16.00

1., 6.klase

Solvita Ivanova

Ceturtdiena

13.05-16.00

1., 6.klase

Solvita Ivanova

           

                                 Sociāla pedagoga darba grafiks

Diena

Laiks

Pirmdiena

9:00 -12:00

Otrdiena

12:20 – 15:20

Trešdiena

13:00 – 16:00

Ceturtdiena

12:20 – 15:20

 

            

AUTOBUSA LAIKI

 

3213

moduli stundu laiki

moduli e klase

Uzdevumi hrizontal