Pieejamības rīki

Blīdenes pamatskola

Vārda dienu šodien svin:

 

eka maza   Blīdenes pamatskola ir skola ar savu vēsturi un drošu skatu nākotnē, skola ar pieredzi un vēlēšanos izzināt jauno, un savā darbībā tā balstās humānās pedagoģijas teorijā, praksē un pieredzē.
Humānā pedagoģija ir sadarbības pedagoģija. Atšķirīgākā iezīme ir – bērns ir domubiedrs sevis paša audzināšanā, izglītošanā, veidošanā, līdztiesīgs pedagoģiskā procesa dalībnieks, atbildīgs par šo procesu un tā rezultātu, sadarbojas ar skolotāju, kas savukārt kļūst par bērna vecāko biedru, palīgu un atbalstu.
Skola, kuru par savu saukt izvēlas skolēni un skolotāji. Šajā mācību gadā mācās 95 skolēni un strādā 20 skolotāji. Tiek realizētas trīs izglītības programmas:

Vispārējās pamatizglītības programma (21011111)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)

 

 

                Administrācijas pieņemšanas laiki

    Vārd, uzvārds  Amats Diena Laiks
 Lana Paulauska- Uzule Direktore

pirmdiena

trešdiena

piektdiena

12:00- 17:00

8:00-12:00

11.00-14.00

 Ruta Muhitdinova

direktora vietniece

izglītības jomā

 otrdiena

ceturtdiena

piektdiena

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-14:00

 

       

           PAGARINĀTĀS DIENAS GRUPA2023./2024.m.g.

                            2.,4.,5.klase(1.grupa)

Diena

Laiks

Telpa

Skolotājs

Pirmdiena

13.05-16.00

5.klase

Liena Livandovska

Otrdiena

13.05-16.00

2., 7.klase

Marita Bašlika

Trešdiena

13.05-16.00

2.,7.klase

Regīna Deaka

Ceturtdiena

13.05-16.00

2.,7.klase

Ineta Priede

 

           PAGARINĀTĀS DIENAS GRUPA2023./2024.m.g.

                                     1.,3.,5.klase(2.grupa)

Diena

Laiks

Telpa

Skolotājs

Pirmdiena

13.05-16.00

1.klase

Madara Vilčinska

Otrdiena

13.05-16.00

1.klase

Madara Vilčinska

Trešdiena

13.05-16.00

3.klase

Iveta Muhitdinova

Ceturtdiena

13.05-16.00

1.klase

Jānis Priede

           

                                 Sociāla pedagoga darba grafiks

Diena

Laiks

Pirmdiena

9:00 -12:00

Otrdiena

12:20 – 15:20

Trešdiena

13:00 – 16:00

Ceturtdiena

12:20 – 15:20

 

                          Bibliotēkas darba grafiks

Diena

Laiks

Pirmdiena

9:00 -15:30

Otrdiena

12:30 – 15:20

Trešdiena

9:00 – 10:20

            

AUTOBUSA LAIKI

 

3213

moduli stundu laiki

moduli e klase

Uzdevumi hrizontal