Pieejamības rīki

Blīdenes pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Marlēna, Ilvija, Ziedone

 

Brocēnu novada pašvaldībā Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek īstenoti pasākumi karjeras atbalstam Brocēnu vidusskolā un Blīdenes pamatskolā.

Informācija par projektu pieejama šeit:

https://broceni.lv/pasvaldiba/projekti.html

Arvien vairāk sabiedrībā runā par karjeras izglītības nepieciešamību, jo izvēlēties karjeras ceļu nepavisam nav vienkārši. Šai tēmai bija veltīts raidījums “ Aizliegtais paņēmiens” 2016.gada 19.decembrī . Izrādās, ka dažās studiju programmās atbirst pat 30 % studentu, 2012.gadā, piemēram, LU juristos atbirums bija 35 %, bet vadības zinātnes programmās pat 45 %. Zinātnieki atzīst, ka normāls būtu 10 % atbirums. Tas liecina par to, ka skolēni īsti nezina, ko viņi izvēlas, bieži vien izvēles pamatā ir augstskolas vai profesijas prestižs, ir labas atzīmes, kāpēc izvēlas kādu budžeta programmu. Augstskolas savukārt vaino vidusskolas, ka skolēniem nav pietiekamu zināšanu, motivācijas, ka viņi neiztur studiju tempu, turklāt augstskolās ir jāmaina mācību paradumi, jāveic daudz patstāvīgā darba, kam daudzi bijušie vidusskolēni nav gatavi.

2014.gadā  4,9% jaunieši pēc pamatskolas un 7,3% pēc vidusskolas beigšanas neturpināja izglītības ceļu, mācības pārtrauca 5151 profesionālās izglītības iestādes audzēknis, studijām atmeta ar roku 20-28% pirmkursnieku, bet šobrīd bezdarbnieku rindas kuplina vairāk nekā 16000 jauniešu (15-29 gadi).

Visi šie fakti mudinājuši arī Izglītības un zinātnes ministriju domāt šajā virzienā – jāuzlabo darbs karjeras izglītībā. Eksperti norāda, ka karjeras vadības prasmes veidojas, praktiski darot, piedaloties ekskursijās uz uzņēmumiem, iesaistoties interešu izglītībā, darot brīvprātīgo darbu, jo skola nav vienīgā spēlētāja. Taču arī izglītības iestāžu loma ir būtiska – ideālā variantā par karjeras jautājumiem nebūtu jārunā tikai atsevišķās audzināšanas stundās, bet katram pedagogam jāpiedomā, kā viņu stundās mācīto saistīt ar reālo dzīvi jau no 1.klases, lai skolēns redz zināšanu praktisko izmantošanu.

Karjeras izglītība

Karjera ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei mūža garumā. Pamatskolas posms ir sākums karjeras apzinātai veidošanai, kas secīgi turpinās vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē, augstskolā un visas dzīves laikā.

Karjeras izglītība skolā:

  • Sevis izpratne – prasme apzināties un izvērtēt savas intereses, spējas, vērtības u.c.
  • Karjeras iespēju pētīšanas un radīšanas prasmes – darbs ar informatīvajiem resursiem, spēju un iespēju atbilstības izvērtēšana, nepieciešamā atbalsta atrašana u.c.
  • Karjeras plānošanas prasmes – portfolio veidošana un mērķu apzināšanās;
  • Spēja tikt galā ar nenoteiktību – risināt konkrētā brīža problēmas, radoši domāt, izglītoties visa mūža garumā.

Darbs ir mērķtiecīga cilvēka darbība, lai radītu materiālās un garīgās vērtības, veiktu pakalpojumus, kas nepieciešami sabiedrības vajadzību apmierināšanai.

Mācību darbs, brīvprātīgais darbs, sabiedriskais darbs un darbs rotaļās, spēlēs un brīvā laika aktivitātēs arī ir darbs!

 

Karjeras atbalstam noderīgas vietnes

Valsts izglītības attīstības aģentūra – sadaļa “Karjeras atbalsts” – Euroguidance:

Informatīvie materiāli:

–        Klašu audzinātājiem

–        Karjeras speciālistiem

–        Skolēniem

–        Karjeras ziņu izdevumi

–        Semināru, konferenču materiāli

–        Pētījumi, rekomendācijas, politikas dokumenti

–        Euroguidance mobilitāte

Pieejams tiešsaistē: http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/euroguidance/

Pieejams: http://www.draugiem.lv/viaa/

Nacionālā izglītības iespēju datu bāze – NIID

Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.LV) apkopo Latvijas izglītības iestāžu piedāvātās izglītības iespējas. Datubāzē atrodamas profesionālās vidējās izglītības programmas, augstākās izglītības studiju programmas, kā arī augstskolu, koledžu, un pieaugušo izglītības iestāžu piedāvātie kursi pieaugušajiem un jauniešiem.

NIID.LV vietne sastāv no divām daļām – no datubāzes un no portāla daļas, kas satur noderīgu papildu informāciju – rakstus par aktuāliem izglītības jautājumiem, karjeras izvēles testus un iespēju uzdot jautājumu e-konsultantam, Latvijas izglītības sistēmas apraksts un noderīgu saišu sadaļa. Portāla sadaļa regulāri  tiek papildināta ar jaunu saturu un jauniem pakalpojumiem izglītības meklētājiem.

Pieejams tiešsaistē: http://www.niid.lv/

Profesiju pasaule

Profesiju pasaule ir virtuāla pilsēta, kas iepazīstina ar profesiju daudzveidību. Par katru profesiju ir pieejams profesijas apraksts, intervija ar šajā profesijās strādājošo, fotogrāfiju galerija, profesijas apguves izglītības iespēju sadaļa un nākotnē arī video sižeti.

Profesiju pasauli var izmantot:

–        skolēni,

–        karjeras konsultanti,

–        klašu audzinātāji.

Interneta vietni www.profesijupasaule.lv uztur Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Pieejams tiešsaistē: http://www.profesijupasaule.lv/lv/news

Nodarbinātības valsts aģentūra – sadaļa “Karjera”

Karjeras pakalpojumi:

–          darba meklētājiem,

–          jauniešiem,

–          pieaugušajiem.

Šī NVA mājas lapas sadaļa – ceļvedis karjeras veidošanā:
– sadaļā „Jauniešiem” var atrast dažādas sevis izpētes metodikas, kuras palīdzēs šo „iekšējo informāciju” izmantot savā labā, pieņemot lēmumu par profesionālo izvēli.
Ir iespēja arī „pielaikot” dažādas profesijas, izvēloties to, kura ir vispiemērotākā ikviena interesēm, prasmēm, kā arī atbilst darba tirgus pieprasījumam. Var uzzināt, kāda izglītība ir nepieciešama un kur apgūt izvēlēto profesiju.
Ja jau ir pieredze kādā no profesionālās darbības jomām, bet šī brīža darbs vairs nesniedz gandarījumu, ir laiks ieskatīties sevī un savas nākotnes iespējās sadaļā „Pieaugušajiem”.

Ja kāds meklē darbu un vēlas iegūt informāciju, kā to izdarīt, ietaupot savu laiku un naudu, tad jāieskatās tematiskajā sadaļā „Darba meklētājiem”. Tieši šeit var iegūt informāciju, kā meklēt darbu, lai to atrastu: var iemācīties apkopot savu iepriekšējo pieredzi un izvirzīt jaunus mērķus, veidot savu personisko „Pieredzes un sasniegumu mapi”, kā arī saņemt ieteikumus, kā veiksmīgi pierādīt savas spējas darba intervijā.

Pieejams tiešsaistē: http://www.nva.gov.lv/karjera/

Profesiju apraksta katalogs

370 profesiju apraksti (2006.gads): darba pienākumi, veikšanas veids, profesijas apraksts, būtiskākais aprīkojums un instrumenti, darba apstākļi, uzņēmumu vai iestāžu veidi, kuros sastopami šīs profesijas pārstāvji, kā arī radniecīgās profesijas.

Pieejams tiešsaistē un lejuplādējams: http://www.nva.gov.lv/karjera/docs/profesiju_aprakstu_katalogs_A4.pdf – lielais

http://jvmv.lv/f/uploads/profesiju-aprakstu-katalogs-A5.pdf  – saīsināti

«Profesiju aprakstu katalogs 2. sējums» NVA

Profesiju aprakstu kataloga 2. sējumā (2012.gads) ir iekļautas vairākas profesijas, kuru pieprasījumu nākotnē prognozē Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, vai kuras par nozīmīgām atzina aptaujāto profesionālo asociāciju un valsts iestāžu pārstāvji. Personības īpašības, iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas šajā profesijā un ieteikumi, kā tās attīstīt.

Tajā var iepazīties ar 130 profesiju aprakstiem, uzzināt, kādi ir attiecīgā speciālista darba uzdevumi, apstākļi, aprīkojums un profesionālās izaugsmes iespējas, kā arī gūt priekšstatu par izglītības prasībām un radniecīgajām profesijām. Katras profesijas apraksta beigās ir sniegti ieteikumi, ko var darīt jau šodien, lai laikus rūpētos par darbam nepieciešamo spēju attīstību, zināšanu un prasmju apguvi.

Visām profesijām ir izstrādātas prasmju noteikšanas lapas, kas palīdz izvērtēt savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Prasmju noteikšanas lapu lietderīgi aizpildīt pēc iepazīšanās ar konkrētās profesijas aprakstu.

Jaunais „Profesiju aprakstu katalogs” ir 2007. gadā izdotā kataloga turpinājums. Abu katalogu apvienoto e-versiju, kurā ir 500 profesiju apraksti un prasmju noteikšanas lapas, var aplūkot NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā „Karjeras pakalpojumi”.

Projekts “Dari Latvijai”

Biedrība „Alternatīvā Attīstība” – Projekts Dari Latvijai piedāvā skolu jauniešiem, skolotājiem, skolu vadībai, tehnikumiem, augstskolām, uzņēmējiem un pašvaldībām kopā augt un palīdzēt augt katram jaunajam cilvēkam, lai tas atrastu sev piemērotāko vietu dzīvē un sev atbilstošāko profesiju – tādu, kas ir vērtīga pašam un prestiža darba vidē.

Pieejams tiešsaistē: http://www.darilatvijai.lv  

Izglītības iespējas Latvijā pēc 9.klases:

Uzreiz pēc pamatskolas Tu vari iegūt vispārējo vidējo izglītību vai dažāda līmeņa profesionālo izglītību. Šajā shēmā atspoguļotas mācību iespējas pēc 9.klases un tālākās izglītības varianti:

Vispārējo vidējo izglītību var iegūt trīs veidu mācību iestādēs:

Vidusskolās;

Vakara (maiņu) vidusskolās;

Ģimnāzijās.

Vidusskola (1. – 12.klase) piedāvā pamatizglītību un vismaz vienu vispārējās vidējās izglītības programmu. Ģimnāzija (7. – 12.klase) īsteno ne mazāk par divu virzienu vispārējās vidējās izglītības programmām. Tās var piedāvāt arī daļējas pamatizglītības programmas no 7. līdz 9.klasei.

Valsts ģimnāzija (7. – 12.klase) papildus vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai darbojas arī kā reģionālais metodiskais centrs un pedagogu tālākizglītības centrs. Valsts ģimnāzijas piedāvā ne mazāk par trīs virzienu vispārējās vidējās izglītības programmām un var īstenot arī daļējas pamatizglītības programmas no 7.līdz 9.klasei.

Vakara (maiņu) vidusskolā mācības notiek dažādos laikos (ir dienas un vakara grupas), tāpēc tās iespējams apvienot ar darbu. Līdzīgi kā vidusskolas, arī vakara (maiņu) skolas piedāvā kādu no izglītības programmu virzieniem. Svarīgi atcerēties – lai pabeigtu vakarskolu vai neklātienes programmu un iegūtu vispārējo vidējo izglītību, jākārto centralizētie eksāmeni, un prasības ir tādas pašas kā parastajās vidusskolās vai ģimnāzijās.

Profesionālās izglītības iestādes pēc pamatskolas piedāvā iegūt divu veidu izglītību:
Arodizglītību (2-3 gadi) un Profesionālo vidējo izglītību (4 gadi). Šajās programmās var iestāties ar pamatskolas izglītību un ne agrāk kā tajā kalendārajā gadā, kad paliek 15 gadi. Arodizglītības programmas ietvaros profesijas apguvei līdztekus tiek iegūta daļēja vispārējās vidējās izglītības programma. Arodizglītības programmās apgūst 2. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas. Savukārt četrgadīgajā profesionālās vidējās izglītības programmā tiek apgūta gan vidusskolas izglītība, gan profesija, kas atbilst 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim. Pavisam Latvijā ir 92 skolas, kur apgūt vidējo izglītību.

Profesionālās izglītības iespējas pēc pamatizglītības:

Profesionālā izglītība pēc pamatizglītības

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Arodizglītība pēc pamatizglītības

Vairāk meklējiet www.niid.lv

Arodskolas

Latvijas skolu karte

Akreditētās augstskolas un koledžas

Inta Švaža,Brocēnu novada pedagogs karjeras konsultants,

tel – 22019265,

e-pasts – //Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt../" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 21px; font-size: 14px; font-weight: bold; font-style: normal; text-decoration: none; color: rgb(255, 0, 0);">Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

AUTOBUSA LAIKI

 

3213

moduli stundu laiki

moduli e klase

Uzdevumi hrizontal