Pieejamības rīki

Blīdenes pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Marlēna, Ilvija, Ziedone

 

BLĪDENES PAMATSKOLA

2023./2024.mācību gadā
PIEDĀVĀ:

• SKOLĒNIEM
– izglītošanas procesu balstītu pozitīvā humānā pedagoģijā;
– modernu mācību vidi un procesu

• VECĀKIEM
– individuālu pieeju un atbalstu Jūsu bērniem izglītošanas procesā;
– izglītības programmas atbilstošas mūsdienu dzīves reālajām vajadzībām un skolēnu spējām

Interesēties un pieteikties:
– Blīdenes pamatskolā;
– pa tālruni 63865316
skatīt www.blidenesskola.lv

Izglītības Programmas:

  • Pamatizglītības programma
    Izglītības programmas kods: 21011111
  • Pamatizglītības programma izglītojamiem ar   garīgās attīstības traucējumiem
    Izglītības programmas kods: 21015811
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar  mācīšanās traucējumiem
    Izglītības programmas kods: 21015611

AUTOBUSA LAIKI

 

3213

moduli stundu laiki

moduli e klase

Uzdevumi hrizontal