Svarīgi

Piedāvājums
Blīdenes pamatskolas piedāvājums 2018./2019.mācību gadā

 

Izglītības Programmas:

  • Pamatizglītības programma
    Izglītības programmas kods: 21011111
  • Pamatizglītības programma izglītojamiem ar   garīgās attīstības traucējumiem
    Izglītības programmas kods: 21015811
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar  mācīšanās traucējumiem
    Izglītības programmas kods: 21015611

Attīstības plāns

2017.-2020. gadam