Absolventi

71.72 bilde 74.75
1971./1972.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Inta Šampiņa

Pirmajā rindā no kreisās: Ausma Bērziņa, Ausma Lagzdiņa, Agrita Freimane, Irēna Jansone. Otrajā rindā no kreisās: Gunta Pīrāga, Daina Bula, Vija Skurbika, Maija Grinberga, Daina Sokolovska. Trešajā rindā no kreisās: Žanis Maļuhins, Ojārs Retins, Valdis Alčauskis

1974./1975.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Skaidrīte Brice

Pirmajā rindā no kreisās: Ligita Kaļinka, Dzintra Bērziņa, Anita Arāja, Biruta Skurbika, Vēsma Linde, Vija Tiļļa, Ruta Kirfa, Vizma Mieze. Trešajā rindā no kreisās: Artūrs Plaudis, Dainis Davidāns, Agris Bergmanis, Ainārs Rozenfelds, ? Zoniņš, Juris Kalniš, Osvalds Kaļinka, Andris Bricis, Andis Lindbergs, Arguts Taubers, Egons Priede

76.77 77.78
1976./1977.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Maija Vicinska

Otrajā rindā no kreisās: Marija Zunde, Mudīte Sprinģe, Inita Lāce, Agrita Ose, Mārīte Kārkliņa, Pārsla Linde, Aina Skurbika. Trešajā rindā no kreisās: Normunds Ginters, Ojārs Vinšteins, Valdis Kaļinka, Kazmiris Savoņins, Māris Briedis, Juris Zirnis, Otomārs Plaudis

1977./1978.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Inta Šampiņa

Pirmajā rindā no kreisās: Ina Treidena, Andra Bernāte, Sandra Astiča, Danuta Raķstīte, Rudīte Martinsena, Edīte Martinsena, Agrita Juška. Otrajā rindā no kreisās: Agnis Bušants, Zigmunds Žunde, Agris Erbs.

 78.79  79.80
1978. /1979.māc.g.

Klases audzinātājs sk. Andris Krūmiņš

Otrajā rindā no kreisās: Ilze Blēķe, Mudīte Saulgrieze, Marika Lakševica, Monika Zunde, Anna Savoņina, Lidija Starastemko, Agita Audriņa, Saulcerīte Reimane. Trešajā rindā no kreisās: Raimonds Šnipke, Aldis Priede

1979. /1980.māc.g.

Klase Audzinātāja sk. Mirdza Krone

Pirmajā rindā no kreisās: Inga Behmane, Taisa Savoņina, Ineta Erbsa, Guna Ose, Dzintra Timma, Inta Stankus. Otrajā rindā no kreisās: Māris Kaļinka, Armands Plaudis, Maruta Sproģe, Iveta Strikauska, Ivars Janševskis, Māris Holenders.

 80.81  81.82
1980. /1981.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Inta Šampiņa

Otrajā rindā no kreisās:  Juris Homčenko, Marita Rulle, Līga Višķere, Gunita Švarca, Maira Skurbika, Ina Anfinogentova, Romuta Davidāne

1981. /1982.māc.g.

Klases audzinātājs sk. Edgars Taubenbergs

Pirmajā rindā no kreisās: Ligita Pone, Ginta Lerķe, Indra Gintere, Solvita Gudokovska, Normunds Blēķis. Otrajā rindā no kreisās: Andrejs Zvirbulis, Vacslavs Rakšķis, Edvīns Martinsens, Guntars Osis, Vitolds Savoņins

 82.83  83.84
1982. /1983.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Maija Vicinska

Otrajā rindā no kreisās: Inta Martinsena, Diāna Aļiksejeva, Irēna Rakštīte, Judīte Ose, Anita Strikauska, Gita Veisa, Jolanta Lerķe. Otrajā rindā no kreisas: Māris Alčauksis, Ārijs Sproģis, Aivars Ilgauds, Aiva Sproģe, Jānis Lasmanis, Daiga Plaude, Guntars Muižnieks, Zanda Bula

1983. /1984.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Ruta Muhitdinova

Pirmajā rindā no kreisās: Uldis Rullis, Dace Davidāne, Olita Zvirbule, Santa Zajeca, Māris Zunda, Linda Bula, Sarmīte Līkuma.

 84.85  85.86
1984. /1985.māc.g.

Klases audzinātājs sk. Andris Krūmiņš

Otrajā rindā no kreisās: Inita Lerķe, Dace Veisa, Santa Briede, Inese Eglīte, Vineta Zariņa. Trešajā rindā no kreisās Guntis Krams, Uldis Krūmiņš, Andris Lagzdiņš, Ivo Volfs, Egils Līkums

1985. /1986.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Mirdza Krone

Otrajā rindā no kreisās: Pēteris Starastenko, Lauris Vicinskis, Maira Krama, Lienīte Bula, Ilze Bula, Rita Martinsena, Sandra Račika, Ainārs Liparts, Aigars Stritkauskis, Vilnis Sproģis.

 86.87  87.88
1986. /1987.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Inta Šampiņa

Pirmajā rindā no kreisās: Jānis Vainosvkis, Pēteris Grantiņš, Edgars Ķempelis, Sandra Andersone, Gunita Strikauska, Sarmīte Bērziņa, Kristīne Blumberga, Aivars Krūmiņš. Otrajā rindā no kreisās: Aivars Ekša, Dainis Zīmecs, Māris Truslis, Māris Veiss, Rolands Danisčuks, Ritvars Martinsens

1987. /1988.māc.g.

Klases audzinātājs sk. Andris Krūmiņš

Otrajā rindā no kreisās: Dace Krama, Agnese Krama, Laila Šmēla, Sanita Šampiņa, Sandra Rečika, Ilva Karabeško. Trešajā rindā no kreisās: Nikolajs Voitkunskis, Jānis Ābuls, Ēriks Augustovs, Imants Davidāns, Aigars Paukstello, Raivis Dombrovskis.

 88.89  89.90
1988. /1999.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Maija Vicinska

Otrajā rindā no kreisās: Ansis Ābuls, Rinalds Rullis, Normunds Krūms, Raivo Lerķis, Ilona Cepurniece, Inita Homčenko, Iveta Ķirse, Evija Ozola, Maira Višķere, Ilze Druva, Jānis Seržants, Andris Vainovskis, Uldis Šampiņš

1989. /1990.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Genovefa Platkāje

Pirmajā rindā no kreisās: Kristīne Muceniece, Dagnija Ozola, Ņina Sļesereva, Daina Dubere, Vija Sproģe, Ieva Rubene. Otrajā rindā no kreisās: Inārs Strikauskis,  Aigars Krūms, Jānis Blumbergs, Kaspars Glaudāns, Valērijs Bulavčiks, Sandis Zariņš

 90.91  91.92
1990. /1991.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Marita Levica

Pirmajā rindā no kreisās: Ruta Vasiļevska, Linda Vicinska, Santa Gūtmane, Inese Laurinoviča, Ruta Daniščuka. Otrajā rindā no kreisās: Māris Davidāns, Uldis Ķirsis, Sergejs Litkins, Igors Siminskis, Edgars Vasiļevskis

1991. /1992.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Inta Šampiņa

Pirmajā rindā no kreisās: Leonards Savoņins, Ilvars Karabeško, Vineta Reitere, Tamāra Bulavčika, Evija Lipska, Arvis Krauja, Jurģis Lipards

 92.93  93.94
1992. /1993.māc.g.

Klases audzinātājs sk. Andris Krūmiņš

No kreisās: Ģirts Gredzens, sk. Auniņa, Baiba Rubene, Vineta Markovska, Dace Ķempele, Renārs Lipskis, Edgars Upmanis

1993. /1994.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Genovefa Platkāje

Pirmajā rindā no kreisās: Inta Baltiņa, Evita Muceniece, Līga Seržante, Ineta Birne, Dzintars Mednis, Andrejs Bumbieris, Ingus Šulcs, Rolands Lagzdiņš, Māris Bergmanis, Kaspars Kundrāts

 94.95  95.96
1994. /1995.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Daina Masule

Pirmajā rindā no kreisās: Ieva Levica, Sintija Pūliņa, Iveta Muhidinova, Līga Gricmane, Līga Sarkovska. Otrajā rindā no kreisās: Dzintars Mellups, Vitālijs Grantiņš, Aigars Davidāns. Trešajā rindā no kreisās: Dairis Muižnieks, Aivars Zambergs, Viesturs Rimšāns, Lotārs Mednis, Daina Gredzena

1995. /1996.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Maija Vicinska

Pirmajā rindā no kreisās: Jānis Rimšāns, Ainārs Urga, Aigars Zaļkalns, Mārtiņš Bricis. Otrajā rindā no kreisās: Nora Briede, Juta Neimane, Solvita Ķuze, Raivis Grīnbergs. Trešajā rindā no kreisās: Mārtiņš Baltiņš, Agnese Pūliņa, Anita Bišmane, Sandis Grīnbergs. Ceturtajā rindā no kreisās: Dainis Poltavcevs, Gatis Veldre, Gita Bulavčika, Arvils Viļums, Kaspars Strautmanis

 96.97  97.98
1996. /1997.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Marita Levica

Pirmajā rindā no kreisās: Evita Lerķe, Nataša Glusko, Agnese Grase. Otrajā rindā no kreisās: Valdis Grūbe, Kristīne Kulačovska, Inga Poltavceva, Sarmīte Baltiņa, Dina Gredzena. Trešajā rindā no kreisās: Ivars Zambergs, Madis Miezītis, Jānis Veldre, Kristaps Krauja. Ceturtajā rindā no kreisās: Andrejs Škerbins, Edgars Zaļkalns, Dainis Muižnieks

1997. /1998.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Inta Šampiņa

Pirmajā rindā no kreisās: Gints Avotiņš, Rihards Strauts, Juris Bricis, Guntis Muižnieks, Jānis Simkovičs, Aigars Priede. Otrajā rindā no kreisās: Līga Briede, Līga Linde, Liene Rimšāne, Laura Neimane, Agnese Zariņa. Trešajā rindā no kreisās: Māris Priede, Jānis Štegmanis, Lauris Bergmanis, Raimonds Briedis, Andris Davidāns, Ainārs Arājs, Jānis Baltiņš, Artūrs Apuļskis

 98.99  99.00
1998. /1999.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Daina Gredzena

Pirmajā rindā no kreisās: Zane Mičule, Sanda Eglīte, Inita Mušteine, Inna Zadvornaja, Egija Ķuda, Inga Markovska, Laila Briede. Otrajā rindā no kreisās: Arvis Tauberis, Aldis Bišmanis, Aldis Arājs, Artis Neilands, Aigars Skadiņš, Jānis Buls, Ģirts Kaļinka.

1999./2000.māc.g.

Klases audzinātājs sk. Andris Krūmiņš

Pirmajā rindā no kreisās: Tatjana Zadvornaja, Sintija Muižniece, Gita Taubere, Laura Zvirbule, Ilona Audriņa, Antra Gūtmane, Antoņina Kozija, Agrita Pareiza. Otrajā rindā no kreisās: Inārs Priede, Dimitrijs Priede, Aigars Blohs, Edijs Muižnieks, Oskas Baltiņš, Jānis Neilands, Gatis Kaļinka, Nauris Grīnbergs

 2000.2001  2001.2002
2000./2001.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Genovefa Platkāje

Pirmajā rindā no kreisās: Aleksandra Benuša, Linda Plaude, Baiba Krūmiņa, Laura Rimšane, Marika Simkoviča, Aija Arāja. Otrajā rindā no kreisās: Ivans Zadvornijs, Oskars Genavs, Agris Zaļkalns, Aigars Saulīte, Jānis Bricis, Andris Grasis

2001./2002.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Daina Masule

Pirmajā rindā no kreisās: Lana Palauska, Elīna Maldere, Anna Zadvornaja, Liene Gricmane, Daila Briede, Evita Priede, Sintija Stūrmane. Otrajā rindā no kreisās: Andis Pareizs, Edgars Bricis, Mārtiņš Vismanis, Pēteris Birznieks

 2002.2003  2003.2004
2002./2003.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Inta Šampiņa

Pirmajā rindā no kreisās: Tatjana Briede, Iveta Eglīte, Aiva Saulīte, Gunta Grīnberga, Sendi Audriņa, Amanda Volfa, Eva Mičule, Agnese Genava, Vita Žvirzdina, Irita Krauča, Liene Melle. Otrajā rindā no kreisās: Edgars Bambulis, Normunds Pētersons, Nauris Narbots, Jānis Litkins, Elmārs Avots, Ingus Liparts, Artis Kaļinka, Viesturs Strautmanis

2003./2004.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Marita Levica

Pirmajā rindā no kreisās: Lāsma Plaude, Elīna Eglīte, Arnita Pareiza, Sigita Zvirbule, Ligita Benuša, Līga Zirne, Laima Ķeblīte. Otrajā rindā no kreisās: Edgars Stūrmanis, Gunārs Taubers, Andris Zaļkalns, Mārtiņš Rimšāns. Trešajā rindā no kreisās: Uģis Ķuda, Jānis Uskāns Artūrs Ādamsons.

 2004.2005  2005.2006
2004./2005.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Ildze Volfa

Pirmajā rindā no kreisās: Gundega Grase, Lāsma Upmane, Nora Kūna, Egita Šnipke, Daina Bloha, Anda Šerpa. Otrajā rindā no kreisās: Kaspars Bleidelis, Toms Stūrmanis, Renārs Bergs, Atis Bušants, Krišs Briedis, Aigars Urga, Ivars Sproģis, Viktors Benušs

2005./2006.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Rasa Bidiņa

Pirmajā rindā no kreisās: Kristīne Ose, Linda Sproģe, Dita Berga, Madara Muciniece, Linda Pone, Iluta Uskāne, Krista Ādamsone, Ieva Brice, Rūta Zērvena. Otrajā rindā no kreisās: Austris Kaļinka, Ivars Lavrinovičs, Alvis Briedis, Valdis Zirnis, Edgars Lakstīgala, Dzintars Braslauskis, Dainis Ilgauds, Kristaps Ilgauds, Mareks Priede, Kristaps Eglīts, Matīss Plaudis.

 2006.2007  2007.2008
2006./2007.māc.g.

Klases audzinātājs sk. Andris Krūmiņš

No kreisās puses, Gatis Polis, Edžus Briedis, Matīss Neilands, Kristaps Akopjans, Andrejs Zvirbulis, Edgars Rubenis, Arta Kaļinka, Laura Ose, Daiga Briede, Sandra Zīlīte, Gita Bebriša, Dagnija Rubene, Līksma Plaude, Arta Briede, Elvita Rakštīte.

2007./2008.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Inta Šampiņa

Pirmajā rindā no kreisās: Mārtiņš Sproģis, Mārtiņš Juška, Edmunds Šerps. Otrajā rindā no kreisās: Signe Remese, Lauma Ilgaude, Sandra Pētersone, Zane Strautmane, Laila Zaļā, Eva Bumbule

 2008.2009  2009.2010
2008./2009.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Daina Masule

Pirmajā rindā no kreisās: Laura Eglīte, Lūcija Plaude, Elva Šnipke, Rasa Kūna, Andra Groskopa, Lāsma Ilgaude, Ziedīte Plaude, Karīna Vicinska, Elīna Berga, Vineta Taubere, Krista Berga, Alise Maldere. Otrajā rindā no kreisās: Ivars Vilemsons, Intars Prauliņš, Alnis Baltiņš, Krists Krauze, Kristaps Šilinksis, Arnolds Briedis, Emīls Plaudis, Andris Buls, Jānis Audriņš. Bildē nav redzams Uģis Polis

2009./2010.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Lana Paulauska

Pirmajā rindā no kreisās: Baiba Remese, Mairita Kipkēviča, Inese Šerpa, Kristīne Sproģe, Evita Šerpa, Inese Rubene, Sintija Šilinska. Otrajā rindā: Martins Maags, Jānis Kaļinka, Kristaps Heniņš, Kaspars Vereskovs, Aivis Bruža, Didzis Veinbergs, Silvestrs Uskāns, Jānis Neimets. Bildē nav redzams Guntis Zaļkalns

 2010.2011  2011.2012
2010./2011.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Santa Prancāne

Pirmajā rindā no kreisās: Jānis Priede, Mārtiņš Grīnbergs, Romans Maags, Zanda Ādamsone, Renāte Zaļā, Lelde Pole, Emīls Priede, Raitis Segejevs

2011./2012.māc.g.

Klases audzinātāja sk. Rasa Bidiņa

Pirmajā rindā no kreisās: Jānis Tauberis, Rūdolfs Baumanis, Aiga Ozoliņa, Oskas Deaks, Nils Trokša, Aivis Pone, Elvis Audriņš. Otrajā rindā no kreisās: Kaspars Tauberis, Sandra Šerpa, Artis Osis, Elīna Rubene, Valdis Bruža, Reinis Veinbergs