Projekti

Skola ir iesaistījusies ESF projekta

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr.8.3.2.2/16/I?001)

 

ss

 

 

microsoft_bilde

Skola ir iesaistījusies šādā mācību projekta programmā.

Informācija par projektu Draugiem.lv lapās

Informācija par projektu angļu valodā

PARAUGS1

Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Brocēnu novadā.

Nr. 2011/0026/1DP/1.2.2.4.2/11/APJA/VJAA/049.