Kolektīvs

 

 Direktore 

Lana Paulauska – Uzule

 

 

IMG_7839-199x300

Direktores vietniece izglītības jomā
Matemātika

7. klases audzinātāja-
Ruta Muhitdinova

Angļu valoda

5.klases audzinātāja

Iveta Strautmane

 

Vēsture –
Ieva Rulle

3. klases audzinātāja-
Gunta Reisa

Sports, Mājturība
9. klases audzinātājs –

Lauris Bergmanis

Mājturība
2. klases audzinātāja –

Regīna Deaka

 

Fizika, Ķīmija –

Liene Zeiliņa

 

Informātika, Matemātika, Datorika,
7. klases audzinātāja –

Daiga Plaude

Untitled

Krievu valoda,

1. klases audzinātāja-
Iveta Muhitdinova

scan0001

Dabas zinības,
Bioloģija, Vizuālā māksla
4. klases audzinātāja

– Marita Bašlika

 

 

Datorika, 

6.klases audzinātājs –

Jānis Priede