Humānā pedagoģija

 
15.-16. janvārī 2016.
Skolotāji piedalījās 9. Starptautiskajā Baltijas valstu Humānās pedagoģijas konferencē 
                                      Kultūratmiņa pašaudzināšanai
522
 
Regīna Deaka,
Ruta Muhitdinova
un Marita Bašlika
dalījās savā pieredzē”Mācību stundu fragmenti”
Priecājamies un lepojamies – mūsu skolotāja Marita saņēma apbalvojumu – Goda nosaukumu “Humānās pedagoģijas skolotājs” un sudraba nozīmīti “Sirds un gulbis”
518

Atsauces par Humānās pedagoģijas  dienām 12.-14.08.2014.

  • Paldies visam skolas kolektīvam par uzņemšanu, jaukajiem lektoriem. Lai idejas nākošajam  gadam!
  • Paldies Rasai! Spēku, izturību un jaunas, radošas idejas! (Ligita)
  • Redzams brīnišķīgs saskaņots komandas  darbs! Paldies! (Ligita)
  • Lai Jums izdodas viss, piepildās visas ieceres!
  • Paldies par pozitīvajām emocijām!

Humānās pedagoģijas dienas Blīdenes pamatskolā

 

humānās pedagoģijas dienās Blīdenes pamatskolā!

 

 Amonashvili_13

ŠALVAS AMONAŠVILI autorseminārs

HUMĀNA UN PERSONISKA PIEEJA BĒRNIEM IZGLĪTOŠANAS PROCESĀ Reāls atbalsts skolotājiem, vecākiem, audzinātājiem, visiem – kuri tiecas izzināt, saprast, just audzināšanā, pieaugt garīgi un fiziski, būt kopā ar saviem bērniem. Tiks sniegts filosofiskais pamatojums, jēdzieniskie skaidrojumi, realizēšanas principi, sirds un pieredzes stāsti… Semināra saturs ir partitūra Cildena Cilvēka radīšanai.

 

Noslēgušās humānās pedagoģijas dienas Blīdenes pamatskolā!

Mums gāja jautri, daudz jaunu atziņu, domu, ideju. Satikām daudz jaukus cilvēkus, kas jau pazīstami un arī jauni draugi iegūti.

Šeit atsauksmes no pasākuma viesiem un dalībniekiem:

  • Paldies par jauko uzņemšanu un iegūtajām jaunajām zināšanām!
  • Liels paldies! Man patika!
  • Labākais bija par medijiem, bērniem, ezītis un devēju no ņēmēja atšķirība, uzdrīkstēšanās un domāšana.
  • Kursi mani rosina domāt, meklēt atbildes, savu ceļu.