Piedāvājums

BLĪDENES PAMATSKOLA
2017./2018.mācību gadā
PIEDĀVĀ:

SKOLĒNIEM
– izglītošanas procesu balstītu pozitīvā humānā pedagoģijā;
– modernu mācību vidi un procesu

VECĀKIEM
– individuālu pieeju un atbalstu Jūsu bērniem izglītošanas procesā;
– izglītības programmas atbilstošas mūsdienu dzīves reālajām vajadzībām un skolēnu spējām

Interesēties un pieteikties:
– Blīdenes pamatskolā;
– pa tālruni 63865316
skatīt www.blidenesskola.lv